WiFi-styrd termostat från Kelvin Golvvärmesystem

I detta blogginlägg kommer jag lite kort att presentera en ganska häftig produkt som jag sprang in i under ett besök i cyberrymden häromdagen. Nämligen en WiFi-styrd golvvärmetermostat från Kelvin Golvvärmesystem.

Vad detta i praktiken innebär är att du numera kan reglera temperaturen på ditt golvvärmesystem direkt genom mobilen eller din surfplatta. Fruktansvärt bra, tycker jag som inte vill behöva slå på min golvvärme på morgonen för att ha golvvärmen aktiv när jag kommer hem på kvällen. Med denna termostat skulle jag enkelt kunna plocka upp mobiltelefonen en stund innan jag är hemma för att komma hem till ett uppvärmt och behagligt badrum.

Vad kostar då produkten? Svaret är 2450 :-, i alla fall om man köper produkten från Golvvärmebutiken.

På frågan om det är värt det är svaret givetvis högst individuellt eftersom att hela grundkonceptet med golvvärme, bortsett från om man använder det som huvudsaklig uppvärmningskälla, är att det är en vardagslyx. Är det dock så att man låter sitt elektriska golvvärmesystem stå på dagarna i ända för att man vill ha det varmt och skönt på kvällen talar logiken för att det på sikt faktiskt kan vara sparsamt att lägga 2450 :- på möjligheten att ha golvvärmen avstängd under dagen, för att slå på den strax innan man kommer hem. Oavsett visar produkten på en spännande digital utveckling även i golvvärmebranschen och nya möjligheter är alltid välkomna!

Omfattande golvvärmeprojekt – Projektering och leverans

I denna del av bloggserien kommer vi att gå igenom hur man bör gå till väga vid projektering och leverans.

Efter att man fått in ett antal offerter är det självklart till ens egen fördel om man gör konkreta jämförelser av de olika förslagen.  Viktigt här är att man noggrant går igenom offerterna och kontrollerar så att bl.a. rätt termostatstyrningsalternativ är inkluderat. Man bör även kontrollera vissa byggtekniska detaljer, som t.ex. åt vilket håll bjälklaget går för att kunna avgöra om offerten innehåller det man behöver.

När en order är gjord bör en slutgiltig projektering och materialberäkning göras. Detta för att säkerställa att beställt material ger så lite spill som möjligt och att man med största sannolikhet får tillräckligt med material för att täcka hela den önskade golvytan.

En projektering innebär att en fullständig installationsberäkning görs med hjälp av ritningsunderlag, samt ev. flödesberäkningar tas fram. Vanligtvis tar en korrekt bedömning ca. två veckor att plocka fram, detta är värt att tänka på inför ditt projekt. Det händer att vissa aktörer struntar i detta steg, men en stark rekommendation från oss på Golvvärmekungen är att man säkerställer att det inte fuskas här.

Själva leveransen av golvvärmen sker uteslutande med lastbil då material till en vanlig villa inte sällan väger upp emot 5 ton.

Nästkommande inlägg och det sista i bloggserien om omfattande golvvärmeprojekt kommer att handla om vad man bör tänka på vid själva installationen. Missa inte det och ha en trevlig höst!

Expertpanel!? Nej Vi i Villa bättre kan ni!

viivilla expertpanel
viivilla expertpanel

Vi i Villa som ges ut av Bonnier förlitar sig på sin trovärdighet och kunskap för att bygga sitt och sina kunders varumärke.

I Vi i Villa har Bonnier en expertpanel där dom har samlat sina bästa experter för att ge läsarna svar på sina frågor.
Jag har vid ett flertal tillfällen reagerat över de relativt bristfälliga svar som denna expertpanel lyckas prestera…. Det är ju trots allt en tidning med en ansenlig budget och man kan förvänta sig lite spets på de svar som presenteras. Speciellt med tanke på att man borde kunna förutsätta att redaktionen väljer ut de frågor de fått senaste månaden som dom också lyckats prestera bästa svaren på.
Kanske har hela redaktionen varit på semester för i dagens nummer har de presterat ett nytt botten rekord. Fortsätt läsa…

Omfattande Golvvärmeprojekt – Offert och prisjämförelse

Som nästa del i bloggserien ”Omfattande Golvvärmeprojekt” kommer jag att beskriva och vara hjälplig i processen att plocka fram en offert.

Det absolut enklaste och det alternativ som jag själv  har använt mig av är att besöka Golvvärmebutiken som erbjuder ett väldigt snabbt och smidigt offertformulär. Det står på webbplatsen att de vanligtvis besvarar offertförfrågningar inom 24 timmar från dess att den skickas. För min del tog det lite längre tid än så,, men det var ingen större fara eftersom att jag oavsett var ute i god tid och var i större behov av en ordentligt beräknad offert, snarare än en framstressad sådan.

Om man letar alternativ till det offertformulär som Golvvärme butiken erbjuder så finns bl.a. VVSbutiken som erbjuder en mindre inbjudande hemsida och vill att man utan vägledning av att formulär skickar in en ritning på rummen/rummet man vill installera golvvärmen i. Jag hade dock ingen ritning tillgänglig digitalt och uteslöt därför detta alternativ.

I övrigt finns även LK Systems systems som via sin hemsida föreslår att man kontaktar sin lokala installatör/rörläggare. Är man en ”Gör-det-själv”-kille så blir det här dock garanterat det dyraste alternativt.

 

Hur som helst; det absolut viktigaste när man vill plocka fram ett korrekt pris på sin golvvärme-installation är givetvis den totala golvytan man vill installera golvvärmen under, d.v.s. rummet eller rummens totala kvadratmeter. I det här läget är det, om man vill ha ett korrekt pris, värt att mäta golvytan så att man får en exakt prisuträkning.

Inför offertförfrågan bör man även fundera kring var fördelare och shunt (Den pump som pumpar runt vattnet i golvet) kommer att installeras. Detta kan komma att påverka priset en aning baserat på ev. svårigheter som kan komma att uppstå av att installera shunt och fördelare på önskad plats.

En ytterligare sak man bör ta i beaktning är huruvida man vill reglera värmen centralt på pannan eller om man vill reglera värmen med en termostater i vardera enskilt rum. Det sistnämnda är ofta att föredra.

I kommande steg presenterar jag hur projektering och installationen bör gå till. Hoppas att ovanstående information har varit behjälplig och att vädret inte är allt för tråkigt denna hittills gråa sommar. Vi hörs!

Omfattande golvvärmeprojekt – Planering

Vi på Golvvärmekungen kommer under de kommande månaderna att publicera en serie blogginlägg i syfte att hjälpa dig som planerar utföra ett mer omfattande golvvärmeprojekt. Bloggserien kommer att publiceras i fem olika steg, och det första steget, planering, kommer här:

För att effektivisera både pris och arbetstid inför ett golvvärmeprojekt är det väldigt viktigt att ha koll på vilka förutsättningar man har; ekonomiska förutsättningar, men även byggnadstypens förutsättningar. T.ex. spelar valet av golv en avgörande roll i vilka alternativa installationsmetoder som passar projektet bäst. Saker som maximal bygghöjd och behov av isolering är också faktorer som bör påverka ert val av installationsmetod.

I korta drag finns följande installationsmetoder:

  1. Ingjutning i ny betongplatta
  2. Ingjutning i flytspackel ovanpå befintligt golv
  3. Installation i isolerande cellplastskivor
  4. Installation i spårade spånskivor
  5. Installation i så kallad glespanel
  6. Installation i bjälklagsplåt

Naturligtvis kommer man alltid att vilja välja den billigaste installationsmetoden som passar era önskemål och som är genomförbar i ert projekt, men utöver materialkostnad är det fler faktorer så som arbetstiden och golvvärmens kvalitet som bör spela in i valet av installationsmetod.

Av ovanstående alternativ är nr. 1 den billigaste typen av installation, men den kräver att man faktiskt gjuter en platta, vilket kräver en del jobb. Generellt för den här typen av golvvärme är att den ger ett aningen ”trögare” golv, d.v.s. att det kommer ta lite längre tid innan man upplever temperaturförändringen hos den här typen av golvvärme om man jämför med de installationer som görs i någon form av skiva. Värt att ta i beaktning!

Skall man lägga ett klinkergolv så kommer många av installationerna i någon form av skiva kräva att man också limmar, alt. skruvar golvgips ovanpå förläggningen av klinker. Även här tillkommer en del extra jobb som man kanske inte inledningsvis räknat med. Skall man lägga klinker bör man också vara medveten om att dagens byggnorm kräver maximalt 300 mm. mellanrum mellan ev. golvbjälkar under ett klinkergolv. (Byggnormen gäller oavsett om man installerar golvvärme eller ej)

Vi på Golvvärmekungen hoppas att ovanstående inlägg har bidragit till ökad kunskap inför ditt golvvärmeprojekt. Inlägget är som tidigare nämnt den första delen av en bloggserie som kommer att publiceras under sommaren och nästa inlägg kommer att handla om vad man bör ta i beaktning inför er offertberäkning. Missa inte det!

Av med golvvärmen när värmen kommer

Jag tvivlar starkt på att jag är den enda som har märkt att sommaren är på gång. Som boende i de södra delarna av vårt fagra rike märks tydligt att temperaturerna börjar stiga och behovet av uppvärmning minskar.

Förra månaden skrev jag ett inlägg om det elektriska golvvärmesystem som installerats i mitt nyrenoverade badrum och att jag var orolig över kostnaden för att bruka det.

Nu är det snarare en uppgift för solen att värma upp både golv och rum och skönt är väl det. Ingen oro över extra värmekostnader, även om Golvvärmebutiken ganska utförligt förklarade för mig att oron inte var befogad så är det skönt att slippa bekymra sig över den biten. Uppvärmning under det kallare halvåret är någonting som kan slå hårt mot plånboken.

Hur som helst har jag en trevlig vår och sommar framför mig och nu ska det njutas rejält. Jag hoppas att alla golvvärmefantaster får en fruktansvärt trevlig vår, och om ni saknar golvvärmen allt för mycket kan ni ju faktiskt ha på den trots vädret!

Over and out!

 

Elektrisk golvvärme i lägenhet – Är det dyrt?

Som nyligen inflyttad i en nyrenoverad lägenhet med ett elektriskt golvvärmesystem installerat i mitt badrum har jag varit aningen konfunderad. Man har hört skräckexempel där folk har använt sitt elektriska golvvärmesystem utan att egentligen ha en aning om vad det kostar och sedan fått en ordentlig elräkning som varit knivig att betala.

Därför bestämde jag mig för att, innan jag började använda systemet, ta reda på exakt hur mycket jag kan få tänkas betala för att värma upp mitt ca. 5 kvm. stora badrum några timmar per kväll.

Jag gick till väga på så vis att jag helt enkelt googlade ”Elektrisk golvvärme” och de tre översta alternativen i sökresultatet var följande:

  • Ebeco
  • Bauhaus
  • Golvvärmebutiken

Ebeco, Bauhaus och Golvvärmebutiken fick varsitt mail med ett antal frågor som jag var oerhört angelägen om att få svar på.

Idag, tre veckor efter att mailen skickades har jag enbart fått svar på mina frågor från ett av företagen. Ebeco och Bauhaus valde förmodligen att helt enkelt ignorera mina frågor, medan jag av Golvvärmebutiken blev bemött med ett snabbt och utförligt svar.

Nedan finner ni frågorna och svaren:

(Mitt badrum är ca. 5 kvm. stort.)

”Martin” inleder sitt svar med att förklara att följande gäller om vi förutsätter att lägenheten och badrummet redan är uppvärmt till 20 grader.

Bör jag vara orolig över priset när jag värmer upp mitt badrumsgolv till 25 grader i ett par timmar per kväll?
Bara användaren kan värdera vad man tycker komforten är värd. Men säg att du har 25 grader på golvet i badrummet 4 timmar varje kväll. Då blir månadsförbrukningen för det ca 0,26 kWh x 4 timmar x 30 dagar = 31,2 kWh, vilket motsvarar en kostnad på mellan 30 och 45 kronor varje månad.

Hur många kWh kan golvvärmen tänkas förbruka när den är inställd på 25 grader/timme?
0,26 kWh/timme

Varför väljer en fastighetsägare att installera elektrisk golvvärme istället för vattenburen?
Då golvvärmen i badrummet snarare är en komfort och en ”lyx” så är det mera rättvist om vardera hyresgäst betalar för sin egen förbrukning via elräkningen.
Då kan man själv värdera vad man tycker det är värt och ställa in temperaturen man vill ha själv.
Men sedan är det såklart så att den effekt du tillför via din el gör att den totala förbrukningen genom husets värmesystem minskar med ungefär lika mycket, vilket innebär en besparing för fastighetsägaren.
Det är också lite enklare att lägga in den elektriska golvvärmen och den elektriska golvvärmen kan värma golvet även på sommaren då det vattenburna systemet troligen är avstängt.

Finns det några större skillnader gällande kWh-förbrukning om man jämför ett elektriskt golvvärmesystem med ett annat?

Nej, elektrisk golvvärme är en direktverkande el värme. så 1.00W tillförd el ger exakt 1.00 W värme. dvs verkningsgraden är 100%. oavsett typ av elektrisk golvvärme. Eventuellt kan man påvisa en lägre förbrukning om värmekablarna ligger så ytligt som möjligt. då mindre värme sprids neråt i konstruktionen i det fallet.

 

Efter att ha fått ovanstående svar på mina frågor känns det mycket säkrare att fortsättningsvis använda mitt golvvärmesystem och jag har nu en större insikt i vad det kostar att använda systemet.

Anledningen till att jag publicerar detta är för att jag tror att det finns fler, precis som jag, som är angelägna om att få en konkret prisbild av vad det kostar att använda ett elektriskt golvvärmesystem i sitt badrum.

Som avslut vill jag tillägna Golvvärmebutiken och ”Martin” ett stort tack för svaret på mina frågor. Ikväll kommer golvvärmen att vara påslagen!

//Numera kunnig gästbloggare

Varma valmöjligheter

Det är inte lätt att hittar rätt bland alla återförsäljare av golvvärmeprodukter och tillbehör. Många av dem har liknande produkter med samma funktion och finesser.

Tänkte lysa lite ljus över några av de återförsäljare som finns där för att underlätta för dig som konsument. I dag är det inte längre nödvändigt att fysisk gå in och köpa ett golvvärmesystem utan du kan göra det enkelt över nätet med några få knapptryckningar.

Golvvärmebutiken har ett stort utbud av golvvärmeprodukter, allt från golvvärmesystem till reservdelar och tillbehör. Hos Golvvärmebutiken har två olika golvvärmesystem, ett vattenburet och ett elektriskt. Den stora fördelen med elektrisk golvvärme från Kelvin är att den är oerhört tunn och bygger endast 0 – 0,5 mm i höjd. Själva hemsidan är lätt att navigera och överskådlig.

Rinkaby Rör har ett stort utbad av byggvaror, allt från golvvärme till trädgårdsartiklar vilket ger ett mindre nischat intryck. Du kan ju hitta allt du behöver under samma tak hos Rinkaby Rör vilket är bra för gemene man men vill man handla hos en mer nischad återförsäljare är exemplet ovan ett säkrare kort. Hemsidan har dock mycket reservdelar och allt man behöver för att lyckas.

Bygg hemma är som Rinkaby Rör, allt under samma tak. Du hittar vad du behöver för att kunna lägga ditt värmegolv, det finns även en gedigen avdelning med tillbehör vilket är bra. Precis som ovan känns det inte särskilt nischat och därför blir man lite skeptiskt. Tillskillnad från Rinkaby Rör har Bygg hemma en mycket mer lättnavigerad och överskådlig sajt. Det är enkelt att hitta det man ska men man får känslan om avsaknad spetskompetens.

För den som vill ha bra och prisvärda produkter med redig kompetens bakom är Golvvärmebutiken ett självklart val. Deras produkter från Kelvin-sweden är enkla att lägga och installera. Behöver man dock göra ett inköp av fler produkter än golvvärme kan man behöva söka sig till någon av de andra sajterna som är recenserade.

Vad definierar ett bra golvvärmerör?

Vad definierar ett bra golvvärmerörVi har tidigare skrivit om de olika dimensioner av golvvärmerör som finns. Vi konstaterade då att tjockleken/dimensionen inte påverkar golvvärmens kvalité om man installerar slangen på rätt sätt. Men golvvärmerör tillverkas också i olika fabrikat, material och egenskaper. Vi försöker här reda ut vad man bör tänka på.

Fortsätt läsa…