Golvvärmeplåt, varför använder man det?

Golvvärmepllåtar
Golvvärmepllåtar
Värmespridningsplåtar

Vid installation av vattenburen golvvärme använder man ibland golvvärmeplåt. Det råder dock lite oklarheter varför och när man skall använda golvvärmeplåtar. Jag tänkte därför försöka reda ut ett par vanliga missförstånd.

Men först och främst! Man använder ALDRIG golvvärmeplåt när man gjuter in golvvärme i betong eller flytspackel och golvvärmeplåtarnas funktion är inte att reflektera värme.

Olika typer av golvvärmeplåt

Det finns två typer av golvvärmeplåt att använda vid installation av golvvärme. Det är följande två varianter  Värmefördelningsplåt och Bjälklagsplåt.

Värmefördelningsplåt

Är den vanligaste typen av golvvärmeplåt och används vid installation i Glespanel, Spårade cellplastskivor (EPS) och Spårade Spånskivor. Värmefördelingsplåtens huvudsakliga uppgift är just vad namnet beskriver. Att sprida och fördela värmen. Den används i de fall när man installerar golvvärmerören i annars isolerande material såsom trä eller cellplast. Om man inte använder plåten kommer inte värmen spridas ut från rören och man måste använda högre framledningstemperatur för att uppnå samma komfort med ökad energiförbrukning som följd. Utan värmespridningsplåtar kan golvvärmen också kännas ”randig” dvs det blir varmt på vissa ställen och svalt på andra. Plåtarnas funktion är alltså att leda ut värmen från rören. Inte att reflektera eller isolera vilket är vanliga missuppfattningar.

Värmefördelningsplåtarna tillverkas vanligen i aluminiumplåt ca 0,5 mm tjock. Värmefördelningsplåt trivs inte i flytspackel och skall därför inte gjutas in i flytspackel. Ett mellanliggande material såsom åldersbeständig plastfolie eller golvgips behövs om man skall gjuta flytspackel vid t.ex. fall-uppbyggnad.

Bjälklagsplåt

Bjälklagsplåt används när man installerar golvvärmen löst direkt i bjälklaget. Vanligt om man t.ex. skall lägga spontat trägolv eller annan golvplank direkt på golvbjälkarna. Bjälklagsplåten har utöver värmespridande funktion här också en rent konstruktionsmässig funktion. Bjälklagsplåtarna spikas fast i golvbjälkarna och håller sedan hela golvvärmesystemet på plats under golvet.

Bjälklagsplåtar tillverkas normalt i ca 0,5 mm tjock Varmförzinkad stålplåt. Stålplåten är mycket kraftigare och tyngre än aluminiumplåtarna.

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!