Att laga en värmekabel

Verktyg som behövs
Verktyg som behövs
Vad som behövs för att laga en värmekabel

Det händer att en värmekabel skadas vid installationen. Som tur är går det att laga en värmekabel. En skadad golvvärmekabel kan vara farlig att använda så det är viktigt att lagningen utförs på rätt sätt. Det är också väldigt viktigt att kabeln kontrollmäts med resistansmätning och framför allt med en isolationsmätning innan golvvärmen börjar användas igen.

Utrustning som behövs för att laga en värmekabel är: Skarvkit (diverse delar för lagning av värmekabel), Skaltång och Presstång.

Följande skador på värmekablar är de vanligaste

  • Kabelbrott

Kabelbrott (när kabeln skadas någonstans längsmed värmekabeln) händer så gott som uteslutande som följd av en skada som uppkommer under installationen. Tex kan kabeln komma i kläm någonstans eller skadas av något verktyg.

  • Skadad kallkabel anslutning

Kallkabels anslutningen är punkten där den del av kabeln som inte blir varm är kopplad till själva värmekabeln. Denna koppling är gjord med klämhylsor och skyddas vanligen av krympslang. En skada på kallkabel anslutningen kan uppstå om den böjs eller misshandlas på något vis. Det som händer då är helt enkelt att någon av anslutningarna lossnar.

  • Skadad ändavslutning

Ändavslutningen är väldigt lik kallkabelsanslutningen. Men istället för att koppla ihop två kablar kopplas de två ledarna i värmekabeln ihop med varandra.

Att laga en värmekabel i 5 steg

Beskrivningen nedan utgår från att man lagar en värmekabel som fått ett kabelbrott. Att laga en värmekabel vid tex. kallkabelsanslutningen är dock väldigt likt och jag nöjer mig med att bara beskriva denna lagningen.

1. Klipp av

Klipp av värmekabeln vid det skadade stället

För att laga en värmekabel måste man börja med att klippa av kabeln på det skadade stället. Är kabeln skadad på flera ställen inom ett område så klipper man bort den delen av kabeln. (är det en kallkabelanslutning eller ändavslutning så klipper man bort den).

2. Skala

Skala värmekabeln

Klipp de tre ändarna i olika längder

Skala kabeländarna med en skaltång, man bör skala minst 80 mm för att få plats att förskjuta kopplingarna. För att skydda kopplingarna bör man förskjuta dem en aning ifrån varandra. Detta gör man genom att klippa de två ledarna och skärmen i de två ändarna i olika längder. Skärmen kapas förslagsvis till ca 20 mm på ena ändan och lämnas till 80 mm i andra. Den ena ledaren klipps till 50 mm i vardera ände och den sista till 80 och 20 mm (men motsatt skärmen). När kabeländarna är skalade så trär man på krympslang på skärm de två ledarna och en på hela värmekabeln. Slutligen skalar man de fyra ändarna på värmetrådarna.

3. Koppla med hylsor

Koppla ihop ändarna

Koppla ihop ändarna med klämhylsor. Säkerställ att det blir bra kontakt och var noga med att ändarna är fullt inskjutna innan man klämmer ihop presstången. Börja med att bara koppla samman värmetrådarna

4. Isolera ledarna

Täck kopplingarna med krympslang

Täck kopplingarna och krymp krympslangarna med varmluftspistol. Nu kan man koppla ihop skärmen och klämma samman med presstången. På skärmens koppling måste man inte använda krympslang.

5. Skarven är klar

Skarvad värmekabel

Trä krympslangen över hela skarven och krymp med varmluftspistol. När skarven är färdig bör den se ut ungefär såhär. Tänk på att en skarv aldrig är lika tålig som en hel värmekabel så hantera värmekabelskarven med detta i åtanke.

Tänk på att kontrollmäta kabelresistansen och göra en isolationsmätning för att säkerställa att värmekabeln är säker att använda.

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!