Vad är ett Ställdon och hur fungerar det?

ställdon monterade på en fördelareStällmotor, aktuator, motorventil, termoventil, termodon, ställdon o.s.v. kärt barn har många namn brukar det ju heta.

Ingen annan del i ett golvvärmesystem har så många olika benämningar som just ställdonen. Men vad är ett ställdon, vad gör det och hur fungerar det?

”Ett ställdon är en anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system. Ställdonet styrs av en signal och omvandlar denna signal till en mekanisk rörelse eller en annan fysikalisk effekt.” –wikipedia

Ställdon används i många olika sammanhang, tex i benen på ett höj/sänkbart skrivbord och i elektriskt justerbara bilsäten. Men om vi återgår till golvvärme och de ställdon vi kommer i kontakt med där så är deras funktion att trycka på stiftet på ventilerna på en fördelare. Ventilerna i sin tur reglerar flödet i en given golvvärmeslinga.

Normaly Closed eller Normaly Open ställdon

Ett vanligt utseende på ett ställdon för golvvärmeDe flesta ställdon till golvvärme är så kallat termoelektriska ställdon. Dom fungerar så att elektricitet värmer upp ett motstånd som i sin tur värmer en vätska/gas/vax som expanderar i en hylsa och på så vis alstrar en linjär kraft. Ställdonen finns för 230V eller 24V (finns 120V modeller för Nordamerika också) samt av två typer som kallas Normaly Closed NC eller Normaly Open NO. Skillnaden på de två är helt enkelt om dom skall röra sig uppåt eller neråt när man slår på strömmen.

Normaly Closed är den vanligaste typen och dom trycker alltså ner piggen i normalläget och ventilen är då stängd. Slår man på ström till ställdonet så rör det sig uppåt och ventilen öppnas. Mycket enkelt egentligen.

Det vanligaste är att man använder 24V ställdon och att man har någon form av kopplingsbox och transformator som kopplas mellan termostaterna och ställdonen. På så vis underlättas monteringen och hopkopplingen av flera ställdon med en termostat.

Men man kan också använda helt vanliga termostater för 230V och koppla direkt till ställdonen. Detta kräver dock elektriker och då blir det genast lite besvärligare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!