Isolations- och resistansmätning av värmekabel

Resistansmätning av 1700W värmekabel
Resistansmätning av 1700W värmekabel
Resistansmätning av 1700W värmekabel

Isolations- och resistansmät alltid värmekabeln före och efter förläggning, före eventuell inspackling samt före det att golvbeläggningen påföres!

Resistans och isolationsmätning av värmekabel är något som måste göras så väl för garantin som att det är viktigt att man inte använder en skadad kabel.

OBS: Garantin på värmekabeln gäller inte om testerna inte är utförda.

Resistansmätning

Resistansmätning görs med en Ohm meter och mäts mellan fas och nolla på värmekabeln. Resistansen skall stämma med den för modellen och storleken angivna resistansvärdet.

  • Denna kabel visar 31,3 Ω vilket stämmer för en kabel på 1700W.

Det går även att räkna ut vilken resistans man bör ha utifrån kabelns angivna effekt med hjälp av Ohms Lag.

U = R*I och P = I*U
Vilket medför
R = U*U/P = 52900/P.
 

Dvs. Är Effekten P=600W Skall Resistansen vara R= 52900/600= 88 Ohm.

Varför gör man resistansmätning av Värmekabel?

Mät mellan fas och nollaResistansmätningen visar om värmeledarna i kabeln har skadats. En skada på dem, vanligen kabelbrott, resulterar oftast i oändligt värde på resistansmätningen. En sådan kabel kommer inte ge någon värme och måste lagas eller bytas ut.

Isolationsmätning

En isolationsmätning görs genom att man (med mätinstrumentet Isolationsmätare) mäter mellan fas och nolla ihop och jorden/skärmen på värmekabeln.

Mätningen utförs genom att en puls på 1000V matas ut på värmekabeln och man mäter om det blir något överslag mellan ledare och jord.

  • Isolationsmotståndet ska hålla minst 10 MΩ.
Isolationstestare
Mätinstrument för att testa isolationen

Mätinstrumentet man använder heter Isolationsmätare och har en knapp man trycker på för att utföra testet, på detta instrument märkt med ”PRESS TO TEST”.

Tänk på att man kan få en ganska ordentlig (oftast ofarlig men obehaglig) stöt av instrumentet.

Varför gör man isolationsmätning av värmekabel?

Isolationsmätning mellan jord och ledareIsolationsmätningen visar om isoleringen på någon av värmeledarna i kabeln har skadats. En kabel med skadad isolering kan orsaka kortslutningar eller resultera att någon får ström genom kroppen. En sådan kabel kan troligen fortfarande fungera och ge värme men är livsfarlig att använda!

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!