Att tänka på vid installation av Värmekabel

Värmekabel

VärmekabelNär man skall installera värmekabel på ett golv bör man tänka på följande:

 • Vilken effekt per kvadratmeter man skall ha dvs. är det komfortvärme eller fullvärme?
 • Vilken typ av värmekabel behöver jag för min golvvärmeinstallation? 5W/m eller 20W/m…
 • Med vilket cc-avstånd skall värmekabel installeras?

Effekten bör vara mellan 50W och 150 W per kvadratmeter. Viken effekt per kvadratmeter man får styr man genom vilket avstånd (cc-avstånd) man lägger värmekablarna med i golvet.

 • 50W/m2 är vad som kallas ”komfortvärme” det innebär att rummets luft värms av annan värmekälla tex radiator, golvvärmen är bara där som en komfort.
 • 80 W/m2 är en vanlig effekt under trägolv och är minimum för uppvärmning (fullvärme)
 • 100W/m2 är standard för uppvärmning och är en vanlig nivå i vardagsrum och kök.
 • Vill man få en upptorkande effekt i golven bör man gå upp till 120-140W/m2 eller mer. Detta är en vanlig nivå i tex badrum och hall.
 • I uterum där man vanligen vill kunna värma upp golvet vid behov lägger man minst 150W/m2

Olika värmekablar har olika effekt per meter. Detta påverkar inte direkt hur varma de blir utan har mer att göra vad de är anpassade till för installationstyper. (Vilken effekt per meter värmekablarna har styrs i tillverkningen genom val av olika legeringar mer olika resistanser och varierande dimension på ledararean)

 • 5 W/m (en meter värmekabel har effekten 5W) detta är en vanlig nivå för lågvolts golvvärme. 5W kablar ger en extremt jämn värmespridning i golvet då de ligger med små cc avstånd (ca 5 cm) Lämpar sig extra bra till komfortvärme då kablar med högre effekt ofta kan få för stora cc avstånd vid 50W/m2 installationer
 • 10 W/m Standard nivå för 230V värmekablar. Lämpar sig extra väl för installationer med 100W/m2 då det är enkelt att beräkna kabelmängd. för 100W/m2 behövs helt enkelt 10m kabel per kvadratmeter. (6 m2 betyder 60m kabel och 600W)
 • 12 W/m En allt vanligare effekt som lämpar sig väl för installationer med effekt på 100-150W/m2. Då det går lite mindre mängd kabel för samma effekt blir detta vanligen en något billigare lösning.
 • 15-20W/m Kablar med en effekt över 15 W per meter används om man gjuter in värmekabeln i betongplatta, tex. vid nyproduktion. Dessa kablar är oftast lite grövre och tål en mer hårdhänt hantering under installationen.
 • 20W/m och över används inte för golvvärme utan snarare för snö- och is-smältning utomhus.

Beräkningsexempel av vilken effekt och cc-avstånd man skall använda i badrum.

Ett bardum på 6,5 kvadratmeter där man vill ha golvvärme som kan torka upp goven när de är blöta.

Vi väljer därför en effekt på 125W/m2.  6,5*125= ca 812 W total effekt behövs. Vi hittar ett Värmekabel Kit med effekten 800W vilket duger. Kabeln har effekten 12W/m och längden är 67 m.

För att få kabelns längd att gå jämnt upp med golvytan beräknar vi det cc-avstånd vi skall använda. Golvarean divideras med kabelns längd= 6,5/67 = 0,097 m = 9,7 cm.

Slutsats: Vi lägger värmekabeln med cc-avståndet 9,7 cm för att täcka hela golvytan med effekten 125W/m2

Beräkningsexempel för komfortvärme i Kök.

Ett kök på 8 kvadratmeter där rummet redan värms av vattenburna radiatorer. Men då det skall vara klinker golv vill man ha en komfortvärme i golvet

Vi väljer effekten 65W/m2. Total effekt som behövs blir då 8*65= 520W. Vi väljer ett lågvoltssytem på 500W. Systemet har total kabellängd på 109 m.

För att få kabelns längd att gå jämnt upp med golvytan beräknar vi det cc-avstånd vi skall använda. Golvarean divideras med kabelns längd= 8/109 = 0,073 m = 7,3 cm.

Slutsats: Vi lägger värmekabeln med cc-avståndet 7,3 cm så täcker kabeln hela golvet med en ungefärlig effekt på 65W/m2.

Loading comments...

Relaterade artiklar

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!