Sök
Stäng denna sökruta.

Golvvärme i källaren – så undviker du de vanligaste misstagen

Att installera golvvärme i källaren utökar både boendeytan och höjer värdet på bostaden. Men det finns en hel del fällor som du bör känna till innan du sätter igång med arbetet. Vi har pratat med en av Sveriges främsta byggskadeexperter som ger sina bästa råd för en hållbar och säker golvvärmeinstallation.
– Att välja det billigaste alternativet kan stå dig dyrt på sikt, säger Peter Bratt på Länsförsäkringar.

Att göra om hemma är mer populärt än någonsin och pandemin har fått svenskarna att investera i sina bostäder som aldrig förr. Golvvärmeinstallationer i källaren är inget undantag och allt fler personer söker sig ner mot markplan för att utnyttja husets fulla potential.

Anledningarna till att just källaren har hamnat i fokus hos hemmafixarna är många. Bio, bastu, hobbyrum, kontor och gillestugor är bara några exempel på vad dessa utrymmen kan användas till. Men om du ska vistas i källaren under längre perioder är det förstås skönt med varma golv – inte minst under vintern då kyla kan tränga upp från marken under huset. Då kan golvvärme vara en ypperlig lösning.

– Gör man rätt från början blir det kalas. Det gäller att ta en sak i taget och vara noggrann med detaljerna, säger Peter Bratt, som är byggskadeexpert på Länsförsäkringar. 

 

Viktigt att mäta fuktnivåerna


Han varnar samtidigt för slarvigt utförda golvvärmeinstallationer som i värsta fall förvärrar problem med fukt.

– I Sverige kan du inte försäkra dig mot markfuktskador. Därför är det extra viktigt att du ser över husets dränering och mäter fuktnivåerna i källaren innan du börjar med golvvärmeinstallationen, fortsätter Peter Bratt, som har sett flera fall där husägare själva har fått bekosta renoveringar till följd av fuktangrepp.  

Peter Bratt är byggskadeexpert på Länsförsäkringar.

När du bestämmer dig för att installera golvvärme i källaren ska du ta en sak i taget. Peter Bratt har i egenskap av byggskadeexpert på Länsförsäkringar sett flera exempel på hur golv har bilats ur och golvvärme installerats utan att ett grundligt förberedelsearbete med projektering och fuktmätning har genomförts. Enligt Peter Bratt kan en förhastad installation av golvvärme vara synonymt med en dålig investering:  

– Många vill förverkliga sina planer med en beboelig källare så fort som möjligt, men om du inte gör det grundliga arbetet som krävs finns risk att källarklimatet inte alls når upp till den standard som du hade hoppats på från början, säger han.

 

Rådgivning ofta nödväntdigt


För att ta reda på hur väl isolerat källargolvet är, liksom hur bra de befintliga dräneringssystemen i husgrunden fungerar, krävs ofta byggnadsteknisk rådgivning och professionell besiktning. Först då kan du få en klar bild av vilka åtgärder som krävs innan du börjar med golvvärmeinstallationen. 

– Om en installatör kommer med alltför snabba besked om att arbetet kan starta omgående finns anledning till skepsis. Min erfarenhet är att personer som är utbildade i byggnadskonstruktion förstår att det krävs noggrann besiktning innan man bilar ur hela golvet och börjar installera. De vet att det krävs ett gediget grundarbete för att installationen ska bli så bra som möjligt, förklarar Peter Bratt som talar varmt om ”friska hem och hållbara bostäder”. 

Så vad beror det på att inomhusklimatet i källaren kan vara så pass rått och kallt? Det enkla svaret är att den helt enkelt inte är byggd för att bo i. Dålig isolering, bristfällig dränering och en ineffektiv transport av överflödig fukt är vanliga orsaker till att många av oss mestadels väljer att hålla källardörren stängd. Fuktproblemen behöver inte nödvändigtvis förvärras på grund av att du installerar golvvärme, men en golvvärmeinstallation kommer inte heller att eliminera ett befintligt problem med fukt i källaren. 

 

Flera faktorer som avgör


Det finns flera faktorer som avgör huruvida klimatet i husets källare är torrt och friskt, eller rått och fuktigt. Enligt byggnadsexperter finns den verkligt stora skillnaden i marken och beror med andra ord på var huset är beläget. Ju närmare markvattennivån huset står, desto större är risken för problem med fukt. 

Det är onekligen skönt med varma golv i källaren.

Men sen finns också en annan aspekt som handlar om att många källare helt enkelt inte är byggda för att människor ska vistas där under längre perioder. Enligt Peter Bratt gäller detta särskilt de hus som byggdes i Sverige under 50-talet och ett par decennier framåt i tiden: 

– Källarna i de hus som byggdes på den tiden är inte till för att bo i. Här skulle cyklar och på sin höjd några säckar potatis förvaras. Den undermåliga isoleringen och knapphändiga dräneringen i dessa hus måste därför åtgärdas om du vill ha en frisk och trivsam miljö i källaren. Om du installerar golvvärme i utrymmen som redan har en fuktproblematik finns en risk att golvvärmen i själva verket förvärrar dessa svårigheter. 

För att få bukt med fuktproblemen kan det i vissa fall räcka med att du mark-isolerar med cellplast. Detta förhindrar att värmen från golvvärmen förs nedåt i husgrunden och orsakar vattenförångning som sedan tränger uppåt och in i din källare. I andra fall krävs dock ett mer omfattande dräneringsarbete av både husgrund och källarväggar för att uppnå ett optimalt klimat i källaren. 

Goda möjligheter för installation


Ett vanligt misstag som kan leda till fuktproblem är att lägga golvet alldeles för tätt. Täta golv hindrar förvisso fukten från att diffundera uppåt, men just detta faktum innebär även att fukten ansamlas under golvet. Här kan den antingen skada material i husgrunden, eller transporteras ut mot sidorna – med fuktskador i väggar som resultat. 

I en väl förberedd källare med ett friskt klimat kan du helt enkelt gjuta in golvvärmen i flytspackel och lägga på klinkers. Detta ger en tillräckligt bra fukttransport och du kan därmed glädjas åt både varma fötter och en njutbar tillvaro i källaren.

golvvärme i källaren
Ett friskt klimat förenklar.

Martin Röing, som driver Golvvärmebutiken och alltså är väl insatt i ämnet, understryker att det kan vara ett bra upplägg.

– Med en fungerande dränering och ett diffusionsöppet golv finns det goda möjligheter att installera golvvärme i källaren och samtidigt behålla ett sunt inomhusklimat som både du och ditt hus mår bra i, säger han.

En fördel med att installera vattenburen golvvärme i källaren kan vara att kraven på estetik i regel är lägre än i övriga huset. Detta innebär nämligen att rören inte nödvändigtvis måste döljas, vilket innebär en snabbare och smidigare genomförd installation. 

En besiktning kan behövas


Elektrisk golvvärme är å andra sidan billigare att installera. Om du dessutom har solpaneler på taket kan du även minimera elkostnaderna tack vare egenproducerad el. Det är framför allt i små utrymmen som elektrisk golvvärme har sina största fördelar. Detta med tanke på att extrakostnaderna i elförsörjning är mindre betydande på mindre ytor med värmeslingor.

Hur ska man då tänka när man väl vill installera golvvärme i källaren? En erfaren installatör kan vara av vikt, men man kan också behöva anlita en duktig byggnadskonstruktör. Detta för att få hjälp med att kartlägga just sina förutsättningar då en installatör inte nödvändigtvis alltid har tillräcklig kunskap.

För Peter Bratt är det oavsett vilket viktigt att välja seriösa aktörer och han uppmanar husägare som vill installera golvvärme att begära en ordentlig besiktning av källare och husgrund innan planerna sätts i verket.

– En del av ansvaret ligger hos kunden själv. Om du bor i ett hus med en rå och fuktig källare och golvvärmeleverantören trots detta säger att installationen kan börja omgående bör du dra i handbromsen. Ställ krav så kommer du att bli betydligt nöjdare med resultatet, säger han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!