Sök
Stäng denna sökruta.

Vad definierar ett bra golvvärmerör?

Vad definierar ett bra golvvärmerör

Vad definierar ett bra golvvärmerörVi har tidigare skrivit om de olika dimensioner av golvvärmeslang som finns. Vi konstaterade då att tjockleken/dimensionen inte påverkar golvvärmens kvalité om man installerar rören på rätt sätt. Men golvvärmerör tillverkas också i olika fabrikat, material och egenskaper. Vi försöker här reda ut vad man bör tänka på.

Syretäta golvvärmerör

Eftersom materialen golvvärmerör normalt tillverkas av inte är syretäta, så läcker syre in i vattnet från dem omkringliggande luften. Syresatt vatten är korrosivt vilket i sin tur kan leda till att utrustning i radiatorsystemet tar skada. T.ex. kan det finnas radiatorer av järn vilka i så fall rostar inifrån.

EVOH

För att förhindra detta används en hinna av ett syretätt material t.ex. Etenvinylalkohol (EVOH). Syrediffusionsspärren kan ses som ett extra lager av ett annat plaströr som limmas fast mot ytan på golvvärmeröret. Ett golvvärmerör med syrediffusionsspärr släpper bara igenom 0,5 % av den mängd syre som ett rör utan syrediffusionsspärren hade släppt igenom.

3 eller 5 lager

Illustration av 3 och 5 lagers golvvärmerör
Illustration av 3 och 5 lagers golvvärmerör

EVOH lagret limmas fast mot golvvärmeröret med ett lim. Man kan då välja att placera EVOH lagret ytterst (3 lager, Rörmaterial, lim och EVOH) eller mitt i rörväggen ( 5 lager, rörmaterial, lim, EVOH, lim och rörmaterial igen)

Eftersom EVOH-lagret är ett mycket tunt skikt så kan det lätt skadas under installation, därför är så kallade 5 lagers golvvärmerör att föredra.

Bilden här till vänster illustrerar konstruktionen.

Rörmaterialet

Golvvärmerör tillverkas av Polyeten (PE) vilket är ett av de vanligaste plastmaterialen i världen. Det används till allt från plastpåsarna på ICA (LDPE) till höft- och knäimplantat (UHMWPE). Till golvvärme används huvudsakligen två olika typer av Polyeten.

XLPE (PE-X)

Detta är och har varit det vanligaste materialet för golvvärmerör i Sverige. X-et står för Cross som i Cross-linked=Tvärbunden. Att materialet är tvärbundet innebär att de molekylkedjor som bygger upp materialet är ihopkopplade med varandra med korta kopplingar tvärs molekylernas längdriktning (kan liknas med ett fiskenät). Tvärbindningarna gör att materialet tål högre temperaturer, blir starkare samt får en bättre kemisk motståndskraft. Tvärförbindnningen görs (normalt genom upphettning) i samband med tillverkningen av röret. Beroende på vilken metod man använder så benämns PE-X i någon av följande tre typer: PE-Xa, PE-Xb eller PE-Xc deras egenskaper är relativt likvärdiga skillnaden är hur man skapar tvärbindningen i golvvärmeröret.

PE-RT

PE-RT är likt PE-X en modifierad Högdensitets Polyeten. RT i PE-RT står för ”Raised Temperature resistance” d.v.s. höjd motståndskraft för hög temperatur. Normalt används namnet DOWLEX 2388 för PE-RT, vilket är ett varumärke som ägs av The Dow Chemical Company. PE-RT har ungefär samma egenskaper som PE-X men med den stora skillnaden att det tidskrävande momentet med tvärbindning inte behöver utföras under rör tillverkningen. Vilket naturligtvis leder till en kostnadsfördel för PE-RT golvvärmerör.

 Vilket golvvärmerör skall man välja?

Att välja bort syredifusionsspärren anser jag är otänkbart och i så fall anser jag att en 5 lagers lösning är att föredra. När det gäller materialval så kan jag inte hitta något som talar mer för det ena eller andra materialet. Så man kan tryggt välja valfritt material av PE-X eller PE-RT.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vi tror du är intresserad av dessa artiklar

Kungen av Golvvärme

Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!